Z przyjemnością przedstawiam Państwu najnowsze wydanie Iluminacji – podwójny zeszyt 3-4/2013.

Zeszyt zawiera 88 stron.

Koszty przesyłek zwykłą pocztą (jako przesyłka listowa):

Od 1 do 4 zeszytów – 4,60 zł

Od 5 do 9 zeszytów – 10,00 zł

Od 10 zeszytów jako paczka 18,00 zł

Zeszyt 3-4/2013 należy liczyć jako 2 zeszyty.